Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
154
ving, die in staat zijn de zaak te doorzien, zieh wel
degelijk van de bedoelde, wel goedgezinde, maar bekrom-
pen denkende, vrienden van den Staat en der Kerk
onderseheiden en afzonderen. Deze zullen natuurlijk,
uit gebrek aan doorzigt,. en nog meer uit gebrek aan
scherpzinnig vooruitzien, op de geheele afschalïing van
die verlichtingsscholen aandringen, en allerwege de
invoering van de oude geestelooze schoohneestersscholen
terug eischen; doch genen, de grootere gevaren be-
seffende , welke in zulke maatregelen voor rust, orde en
veiligheid kunnen gelegen zijn, zullen met redelijke
bezorgdheid de vraag opwerpen: Hoe moet het on-
dencijs zijn ingerigt, ten einde het al die gebreken,
al die gevaren, al die bedorvenheid der tijden afwere,
en eene verblijdende tegenovergesteld} vorming voort-
brenge ?
Het oplossen dezer vraag is ook het voorname on-
derwerp van dit geschrift. Dan, alvorens de oplossing
van het vraagstuk zelve ter hand te nemen, moeten
wij vooraf gedenken der poging, om die scholen te
verbeteren, namelijk die van de invoering der denk-
oefeningen.
$. 105.
Bekwame en schrandere kenners en beoefenaars van
het schoolwezen, met 'name in Würtemberg, Pmissen
en Saksen (1), hebben reeds sedert lange jaren de
(1) De Tereeienswaai Jige namen van dekzüi. , kraiss , tos
TÜBCK, HARKISCH, GRaFE enz. zijn algemeen bekend en heb-
ben aanspraak op algemeene erkentelijkheid voor hunne wel-
meenende en loffelijke poglnsen.