Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
151
delen tegen beproefd geworden ? Dit bekoorde ons
toeli wel opmerkzaam te maken en eenigzins te doen
twijfelen, of de grond van het kwaad niet dieper is
gelegen.
Hetgeen evenwel onze stelling tot de meeste baar-
bhjkelijkheid verheft, is niet zoo zeer de buitensporige
hoogte van het kwaad, dan wel de manier van den-
ken over hetzelve, — men zou het eene wijsbegeerte
om in ondeugden voort te leven kunnen noemen —,
waarmede de menschen van onzen tijd hiui verderfe-
lijk ongeregeld leven nog verdedigen.
Voorheen werd een te buiten gaan in den wellust
nog als een misdrijf, en, in een godsdienstig opzigt,
als zonde aangemerkt; maar volgens deze wijsbegeerte
worden eigenaardige stellingen voorgedragen en ver-
spreid, stellingen, door welke deze onbepaalde bevre-
diging der geslachtsdrift niet enkel als geoorloofd,
maar zelfs als met de natuur overeenkomstig, wordt
voorgesteld.
§. 101.
Komt daar nu nog bij het doellooze onderrigt aan-
gaande den mensch, zijne ligchamelijke bestanddeelen,
zijne zielsvermogens, en wel inzonderheid zijne rede
en vrijen wil (1); hoe gevaarlijk wordt dit onderwijs
dan niet in onzen tijd, ook in een staatkundig opzigt?
Het is juist niet noodig, dat zulke leerlingen een bij-
zonder ouderwijs over de gevolgen hsbbeu genoten,
welke de tijdgeest daaruit heeft afgeleid; dewijl hij,
(1) De Catechismus yan het lüsdom Samberg heeft ceii
voorlrciTelijk voorbeeld gegeven, hoe het onderrigt ovei den
iiienseh de heilzaamste strekking kan erlangen.