Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
144
98. '
Alle stuksgewjze en ten halve gegevene onderrigting
aangaande de natuur en den mensch is voor den op
zich zeiven staanden en voor den met anderen te
ïamen levenden mensch middellijk zoo gevaarlijk, als
de schemering voor zwakke oogen. Gelijk deze alsdan
de voorwerpen, welke op den weg voorkomen, aan
het ligchamelijk oog deels verkeerd voorstelt, en dus
tot mistasting aanleiding geeft, indien men er naar
grijpen wil, deels gevaarlijke gaten en diepten ver-
bergt, en daardoor het gevaar van te vallen of in
eene diepte neder te tuimelen, verbergt; zoo veroor-
zaakt ook die schemering van het verstand, ten aan-
zien van de wjze, waarop het leven wordt beschouwd,
zulk eene onklaarheid der zedelijke voorwerpen, dat
dikwerf zeer bedriegelijke gedaanten ( voorstellingen) voor
de verbeeldingskracht zweven, welke den mensch lig-
telijk tot zich trekken, alzoo zijne zinnelijkheid aan
dezelve verleidende kleuren leent, terwijl daarentegen
de welligt voormaals, in zijne kindsehheid, hem inge-
prente voorstellingen, welke de gevoelens van vrees
en afkeer van de zonde ten gevolge hadden, allengs
meer zonder uitwerking blijven en verdwijnen. Hoofd-
zakelijk is dit het geval met het onderwijs over de
natuur en den menseh, wanneer het, zonder in vrome
stemming het oog te slaan op den oorsprong van ons
leven, wordt toegediend.
§. 99.
Eene natuurlijke geschiedenis, welke niet van den
beginne af aan de zoo even aangeduide, als ware het,
heilige stemming opwekt en onderhoudt, brengt, wan-
neer zij zich over het dierenrijk uitbreidt, bij der