Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
141
voor wie het licht der ware vorming door het
schoolonderwijs niet is opgegaan, er ook maar alleen
om te doen, dat de onder hunne leiding staande
scholen bewondering wekken en lof inoogsten (1).
§. 95.
Tegen deze aanlclagt zou kunnen ingebragt worden,
dat dan ten minste eene grondige kennis van de
Godsdienst wordt medegedeeld. Wat dit nu aanbe-
langt, zoo zij het verre van ons, zoo vele waardige
Godsdienst - leeraars te willen berispen, tot wier lof
erkend moet worden, dat zij door een ijverig, het
denkvermogen oefenend en het gemoed verwarmend
Godsdienstig onderwijs de voorname nadeelen van het
bedoelde schoolonderrigt nog verzachten en verminde-
ren. Zij zijn echter niet in staat de vruchten van
hunnen welgezinden ijver tot den gewen.schten graad
van rijpheid te brengen, wijl het gezamentlijke school-
onderwijs, als geheel beschouwd, het Godsdienstig
(1) ■Waarschijnlijk zal men ook bij dit punt den Schrijrcr
het verwijt doen, dat hij alleen zich over de schoolexamens
ongunstig uitlaat, en er ongegronde beschuldigingen op wil
doen kleven. Om die reden wenschte hij , als het gevoelen
van onderscheidene onderwijskundigen, inzonderheid dat te
kunnen aanvoeren Tan eenen man, die als geleerde en
practisch onderwijzer in ons Vaderland in hooge achting slaat.
Zoo wel als de eerste , heeft vooral ook de laatstbedoelde
zich over het misleidende van die schijn - onderzoekingen in
de scholen nog oneindig scherper in geschrifte uitgelaten,
«n den Schrijver beloofd, zijn oordeel over den inhoud van
dit geschrift in de openbare bladen te verklaren en den
verderfelijken sleurgeest ook van lijoen kant met kracht te
keer te gaan.