Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
139
§• 94.
Zoo hebben vrij dan het ouderwijs in de scholen,
door ons op den aangewezen' grond verlichtingsscholen
genoemd, naar de bepalingen van derzelver werking
en uitwerkselen voor de kennis van het ware mensche-
lijke leven naauwkeurig gadegeslagen, en zonder twij-
fel leeren kennen, dat zij voor dit doel weinig kun-
nen uitwerken. Doch zulks moet ons niet voldoende
zijn, en derhalve zullen wij ook nog onderzoeken, of
zij dan ook wezentlijk geene gewenschte vruchten
voortbrengen.
Gaan wij dus hetgeen zij verrigten en ten voorschijn
brengen met nog grootere naauwkeurigheid en oplet-
tendheid na. Tot het voorwerp van onze beschouwing
nemen wij de schoolexamens in de steden, in welke
die zoo uitmuntend geachte modèlscholen zich bevin-
den ; scholen, wier schitterende vorderingen in alle
kundigheden gewoonlijk opentUjk met bewondering
worden uitgebazuind en geprezen. Laten wij bij die
examens eens de vragen der onderwijzers, de ant-
woorden der leerlingen in elk vak van het onderwijs,
oplettend volgen, doch allengskens ons in den loop
der vragen mengen, en bij de antwoorden der leer-
lingen — indien er antwoorden volgen — maar een
weinig nader onderzoekende blijven staan, en wij zul-
len ontwaren, dat dit glinsterende gevolg van het
schoolonderwijs in de eene school misleiding, in de
andere bedriegelijke schijn is, en dat daar, waar re-
delijke ijver bij onderwijzers en leerlingen heersehende
is, veelal niet meer te voorschijn komt dan een pron-
ken met eene menigte van onzamenhangende stukken
uit de onderscheidene leervakken, over 't algemeen