Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOOBItEDK
voor den eersten druk.
Bij den grooten kampstrijd van het wettig gezag en de
maatschappelijke welvaart met den geest van zelfzuchtige
heerschzucht en misdadige verwoesting van het bestaande,
werd voorzeker niet genoeg acht geslagen op het krach-
tigste hulpmiddel, waardoor men verzoenend had kunnen
tusschen beide komen; het onderwijs, namelijk, en wel
bij voorkeur het elementaire onderrigt voor het leven.
Dit voorbijzien is ook zeer ligt te verklaren. De man-
nen van het onderwijs hadden tot hiertoe doorgaans hun-
ne aandacht, al te beperkt, slechts op de Lezigheid van
het onderwijzen gevestigd, en dachten bijna uitsluitend
na op de mogelijkheid om het meer en meer gemakke-
lijk te maken, het middel daartoe zoekende in de ont-
wikkeling van den mcnschelijken aanleg. En zoo waren
zij buiten staat om zich te verheffen tot het standpunt,
op hetwelk zij met hunne werkzaamheid zich hadden hehoo-
ren te bevinden in de groote, tot 's menschen veredeling,
vorming en zaligheid door God zelven verordende instel-
ling, te toeten: die van den Staat en der Kerk. Mar.r
uit dien 'hoofde konden sij ook den hoogcrcn bestuurders
l