Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
135
derwijs niet de gewone trapswijze opklimming kan in
het oog houden en volgen (1).
§• 92.
Dan, hoe staat het nu met het onderwjs in de
aardrijkskunde, met dat vak, hetwelk tot grondslag
behoorde te strekken van de voortzetting en verhooging
van het onderwijs in al deszelfs deelen?
Doorgaans wordt dit onderwijs ingerigt volgens den
leiddraad van een stelsel, hetwelk begint met een be-
grip te geven van de aarde, waarna de verdeeling der-
xelve in land en water, voorts de namen en de be-
(1) De schrijver heeft de smartelijke ondervinding moeten
opdoen, dat een schrander en voor de bevordering van het
■ware onderwijs uitmuntend gezind man, die bij het schoolwe-
zen eene eervolle plaats bekleedt, in boven gedacht opzigt het
denkbeeld van het onderwijs voor het leven ook niet begreep ,
vermeenende , dat er toch vele onderwijzers waren, die, het-
zij dan met meer of minder voordacht of bewustheid, een
voor het leven dienend onderwijs geven.
Het moge waar zijn, dat een verstandig onderwijzer in en-
kele leervakken zijne onderrigtingen toepasselijk maakt op be-
trekkingen van het leven ■ maar dit is daarom nog geen on-
derwijs voor het leven.
Het onderwijs voor het leven omvat geheel het menschelijke
weten , hetwelk niet in op zich zelven staande en verbrokkel-
de onderrigtingen voor de betrekkingen van het leven, maar
door de sleeds verder zich uitbreidende algeheelheid der.
levenskundighedea wordt verkregen. Slechts die onderwijzer y
die , den omvang van de menschelijke kennis doorziende, de-
zelve met zijne leerlingen , van uit het middelpunt beginnen-,
de, in gestadig ruimer wordende kringen, zoo als de natuur
ze aanbiedt , met verstandig overleg doorwandelt , geeft eea.
voor het leven dienend onderwijs.