Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
134
tot de beoordeeling van de betrekking dier kundigheden
op zijn leven, en vrel in een physiek en moreel op-
zigt, tevens opdoet, hetgeen volgens de tegenvfoordige
leerwijze niet kan plaats hebben; want zij biedt geene
trappen voor het onderwijs aan, maar geleidt alleen
tot de kennis van op zich zelve staande voorwerpen,
en bij gevolg verschaft zij ook geene oefening aan de
oordeelskracht ter verhooging van het bedoelde door-
zigt.
§. 91.
Op gelijke wijze staat het geschapen met het onder-
wijs in de natuurkunde.
De eigenschappen der ligchamen worden opgenoemd
en uitgelegd, de verschijnselen der natuur worden
beschreven, verdeeld en verklaard, en regelen en
voorschriften van gedrag en van behoedzaamheid daar-
bij te pas gebragt. Ook de gestemde hemel wordt
ter beschouwing voorgehouden, en het planetenstelsel
verklaard. Dit is nu over 't algemeen het onderrigt,
dat in de natuurkunde wordt gegeven, en zoodanig
onderwijs zou voor het leven nut aanbrengen en tel
vorming en beschaving medewerken!
Dergelijk onderwijs, door eenen verstandigen onder-
wijzer gegeven, moge den menseh opmerkzamer maken
in het dagelijksche leven, hem tot nadenken opwek-
ken, en alzoo de ontwikkeling zijner verstandelijke ver-
mogens bevorderen; doch hoe weinig nut is zelfs on-
der deze omstandigheden daarvan te wachten voor de
ware kennis van het leven, nademaal het onderwijs
enkel afgebrokene onderrigtingen geeft, welke met de
algemeene kennis van het leven in geenerlei verbana
«taan, en waarbij, juist om die reden, ook het on-