Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
132
Zij zien niet in, dat zij dit tot hier toe ontwikkelde
leven, op den trap, dien het bereids heeft bestegen,
behooren de hand te reiken, hetzelve in zijne verdere
ontwikkeling te geleiden, eu tevens te ondersteunen,
ten einde het tot zelf- aanschouwing te brengen.
Uit dit gebrek aan kennis van de zaak ontstaat dan
het ongerief, dat zij het ware aanvangspunt van
het onderwijs niet weten te vinden, en dus hun on-
derwijs ex abrupto met letters en niets beteekenende
speloefeningen, of andere daarmede gelijk staande oefe-
ningen , beginnen; doch in die handelingen is wel het
meest te bejammeren, dat zij, bij gebreke van een
juist begrip van het onderwijs, zoo als het voor men-
sclien past, ook geen onderwijs voor het leven weten
in te rigtcn, zoo min op den eersten trap, als op de
volgende trappen. ^
§. 89.
Mogen nu ook al de onderwijzers en zij, die het
opzigt over deze soort van scholen te houden hebben,
deze herhaalde beschuldiging van zich trachten af te
werpen, in den waan verkeerende, dat zij met hunne
natuurlijke geschiedenis, hunne natuurkunde, hunne
aardrijkskunde, en hunne gezondheidsleer, welke zij
aan dit onderwijs verbinden, een onderwijs voor het
leven geven; zij kunnen die beschuldiging toch niet
ontgaan, indien hun onderwijs meer in de bijzonder-
heden wordt voorgesteld en aangeduid.
§. 90.
Waarin mag dan nu wel hunne natuurlijke geschie-
denis bestaan? Immers in de verdeeling der Natuur
in hare Ilijken, in het rangschikken der voortbrengse-
len van de Natuur van ieder Rijk, in de verdceling der