Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
131
indien deze soort van onderrigting nu nog eens nader,
en met opzigt tot het hoofddoel: vorming van verstand
en hart, inzonderheid voor de behoeften van onzen leef-
tijd, wordt gadegeslagen; hoe beklagenswaardig is dan
niet de jeugd, en ook hoe beklagenswaardig zijn niet
insgelijks die Regeringspersonen en Ministers, die, als
bijzondere schoolvrienden, in den waan verkeeren, dat
zij door hunne aanbevelingen en ruime ondersteunin-
gen ook het ondencijs bijzonder hebben opgebeurd?
Intusschen zullen onderwijzers en andere voorstan-
ders van het onderwijs zich daarmede willen veront-
schuldigen, dat men den kinderen toch in geen geval
zoodanig onderwijs kan deelachtig doen worden, als
hier gevorderd wordt.
Maar juist door deze verontschuldiging geven zij
het treurig bewijs, dat zij, verre van het idéé van
het onderwijs in hunne magt te hebben, zelfs niet
eens genegen zijn zich daarmede volledig vertrouwd
te maken. Zij ontwaren niet, dat het onderwijs van
den mensch eene onttcikkeling is van het leven der ziel,
en dat dit leven zich reeds vóór den tot schoolgaan bestem-
den tijd tot op eene zekere hoogte heeft ontwikkeld (1).
rerstandelijke werkzaamheden Toortbrengen , door den leerlingen
af tc Tragen, met welke spraakwerktuigen zij dezen of genen
klank voortbrengen enz. Welk begrip dezulken zich vormen
van het onderwijs der kinderen, zullen wij maar niet verder
«antoonen, dewijl hunne aandacht toch maar uilsluitend op
den klankvoortbrengenden mond gevestigd is.
(1) Vergelijk : Divinität, II. Theil, vom Elementar - Un-
terrichte.
10