Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
129
onderrigt naar deze of gene methode te doen plaats
hebben ?
Eene ontelbare menigte van abé - en leesboeken. Be-
schouwen wij derzclver inhoud en gang meer van na-
bij, hoe hinderlijk zijn zulke boekjes veelal voor een
waarlijk vormend onderwijs, in stede van het te be-
vorderen! De meeste bevatten in het begin leesoefenin-
gen in lettergrepen en korte gezegden , onverschillig of deze
voor den leerling eenigen zin hebben, of niet, mits zij
maar tot oefening in het lezen kunnen dienen. Vandaar
komt het, dat in sommige van die boeken, voor de
beginnende leerlingen, de meest zinlooze lettergrepen
en woorden aan elkander zijn geregen, en voor die,
welke in het lezen van zulke woorden reeds eenige oefe-
ning hebben verkregen, in enkele derzelve zoo veel
zoutelooze platheden, of, voor kinderen, deels hoogst
moeijelijke, deels geheel onverstaanbare fabelen en
sprookjes voorkomen (1).
En wanneer nu dergelijke leesboeken ook zedelijke
verhalen bevatten, dan worden deze in eene bonte
mengeling bij elkander geplaatst. Den vervaardigers is
het om 't even, of zij de handeling in China of
Duitsehland, in Turkije of Frankrijk, in Persië of
Italië laten geschieden, .of zij dezelve met vaderland-
sehe zeden en gebruiken in verband brengen, dan
met die der verst verwijderde en meest onbekende
(1) Voor den geToelyollen onderwijzer der jeugd is het
gewis hinderlijk en stuitend , in het eerste onderwijs het
tind enkel over struiken en steenen te moeten geleiden, met
het eenvoudige doel , om langs dien weg in het lezen geoefend
te worden.