Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
128
der werktuigelijk en sehooldwingelandsch was dan de
oude, de vormende noemde (1)?
Een nieuw bewijs, dat het onderwijs der kinderen
niet met het gewenschte doorzigt werd beschouwd en
geacht, werd geleverd, toen een Engelschman, in den
geest van de uitvindingen zijner natie] in het fabrijk-
wezen, ook voor het schoolonderrigt eene leerwijze
uitdacht, door behulp van welke het lezen en schrij-
ven aan duizend kinderen tegelijk kon worden onder-
wezen.
Wat al geschrijf en gevFrijf bragt toen op nieuw de
schoolwereld in beweging! Inderdaad zeer tot oneer
van de Duitsche onderwijzers, nademaal zij een open-
baar bewijs gaven, dat zij van het ondencijs niet eens
een duister, laat staan dan een duidelijk begrip had-
den verkregen, en daarom zulk een fahrijkmatig me-
chanismus, bij hetwelk kinderen door kinderen moesten
onderwezen worden, voor eene ondencijs-methode aanza-
gen en de vinding zelfe vasthielden en verdedigden.
Wat nu werd er bij die beweging der Duitsche on-
derwijskundigen, welke zich naar alle zijden uitstrekte,
gedurende een aantal jaren voor het ware schoolon-
derwijs gewonnen ? Welke middelen ter bevordering
volgden op die bemoeijenissen, om het lees - en schrijf-
(1) Het blijft te bejamraeren, dat geheel de schoolwereld
gedurende een aantal jaren strijd Toerde oyer deze zoo bij
uitstek geringe aanwinst Tan Truchten TOor het onderwijs,
en dat door een zoo armhartig schoolmeesters-geTeoht de geest,
die het onderwijs der jeugd moet bezielen, Tan zijn ware
doel zoo zeer werd Terwijderd gehouden. — Doch , achting
komt in allen geTalle den man toe , die aldus getracht heeft
eenige Terbetering te brengen in het onderwijs der kinderen.