Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
127
vlijtigen wöniein, die door hunne werken op het
vaststellen van algemeene beginselen voor het onder-
wijs eene bijzondere opmerkzaamheid hebben geves-
tigd (1)?
Verreweg het grootste gedeelte van onze sehoolwerk-
jes geeft ons weinig meer dan hulpmiddelen om het
onderwijzen van enkele leervakken gemakkelijker te
maken.
Onder deze zijn weder de talrijkste die, welke tot
het gemakkelijker aanleeren van het lezen en schrijven
moeten behulpzaam wezen. Men lette maar eens op
het groote aantal handleidingen, kleine en grootere
leesboeken en strijdschriften, welke het eenvoudige denk-
beeld, dat het lezen niet meer door het spellen, maar
door het letten op de klanken (), moet verkre-
gen worden, in het aanzijn heeft gebragt.
En, vertoonde zich in de meeste van de daarop be-
trekking hebbende geschriften ook slechts een spoor
van het eigenlijke begrip van het ondeneijs, ja zelfs
maar een vermoeden van de groote dwaling, dat men
die wijze, om de letters door het uitdrukken der klan-
ken tot woorden te maken, voor eene methode van on-
derwijs hield, en dezelve, ofschoon zij niet veel min-
(1) De schrandere en oordeelkundige Dr. grüfe heeft in
enkele afzonderlijke verhandeliagen de voldoendste bewijzen
geleverd ran zijne geschiktheid om over dit punt der opvoed-
kunde onderrigtingen te geven , welke met goede beginselen
overeenstemmen. Mogt hij onze verwachtingen eenmaal vervul-
len door de uitgave van een bijzonder werk; want hij , wijs-
geer en onderwijzer, zou voorzeker iets degelijks leveren.