Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
126
in de afzonderlijke onderwerpen van onderwijs slechts
uitbreiding, en bij gevolg geene natuurlijke, de oor-
deelskracht van den leerling oefenende opklimming.
De mannen van het onderwijs in 't algemeen kunnen
deze opklimming ook niet ontdekken; want, waar
vindt men in de voorschriften voor de inrigting der
scholen het doel van het onderwijs in de aangedui-
de betrekking opgegeven? Hoe zal nu een onderwijzer
uit zich zeiven daarop komen, en uit zijne opgedane
kunde zelf daaruit gevolgtrekkingen afleiden voor de
practijk in zijne school? Het moet te minder verwaeht
worden, daar ook zijne Schoolopzieners zijne aandacht
daarop niet kunnen vestigen, of er hem naar verwijzen.
Maar ook de geleerde kenners van het onderwijs in
het tijdvak, waarin deze verlichtingsscholen zich ver-
hieven, bieden daartoe geene hulp aan, en ten be-
wijze daarvan kan de literatuur van het schoolwezen
strekken.
Wij worden sinds bijna dertig jaren door een' bijna
onafzienbaren vloed van werken over het schoolwezen
overstroomd; doch welk is hun inhoud? Wat voor
mannen hebben wij, buiten en behalve den geleerden
schwartz, den kundigen Pölitz, den wijsgeerigen wac-
her en herbart (1), deu seherpzinnigen blasche, den
(1) Het oorspronkelijke heeft nOKWAETn , denkelijk eene
misstelling of drukfout, waarom wij gemeend hebben daarvoor
in de plaats Ie mogen stellen den zoo zeer bij Onderwijs en
Opvoeding verdienstelijken, onlangs overleden' hekbart. Moesten
wij de lijst aanvullen, wij zouden grcjer , en vooral bereke ,
eene voorname plaats daarop aanwijzen.
Vertaler.