Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
121
van linnne proefschriften verschillende dagen hezig zijn,
en hunne rekenkundige voorstellen zonder alle verstan-
dig inzigt in de betrekkingen der getallen uitwerken.
§. 83.
Onderscheidene bevorderaars van het schoolwezen
hebben wel beproefd in dit zielloos onderwijs eenig
leven te brengen, door over het gelezene vragen te
laten doen, welker beantwoording het begrijpen van
het gelezene noodig maakt; doch ook deze proef blijft
zonder gevolg, omdat de onderwijzers aan zoodanig
leesonderwijs niet gewoon zijn, en d.iarin enkel eene
belemmering vinden in hunne gewone wijze van han-
delen.
Nog eenmaal zij het gezegd: er is geene verbetering
van die scholen te verwachten j zij moeten opgeheven
en door geheel tegenovergestelde vervangen worden.
§. 84.
Is dan nu de verbetering niet in het uitgebreidere
leerplan te vinden, volgens hetwelk in de scholen
in zoo vele algemeen - nuttige kundigheden onderi'igt
gegeven wordt?
Wij hebben die scholen bereids naar aanleiding van
het beginsel beoordeeld, waarop zij rusten; wij moe-
ten dezelve nu ook ten aanzien vim hare uitwerkselen
leeren kennen.
85.
Gelijk bekend is, hebben in onderscheidene Duitsche
landen de voor de volksscholen gunstig gestemde Mi-
nisters, reeds vóór de invoering der constitutiën, de
leerplannen in diervoege uitgebreid, dat in de scho-
len ook onderwijs in de natuurlijke geschiedenis, na-
tuurkunde , aardrijkskunde, geschiedenis enz., moest