Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
120
jaarlijks che examens, en wel over 't algemeen op de
openbare examens.
Waarin bestaan nu die examens, welke doorgaans
ten hoogste twee of drie uren duren, in dergelijke
scholen ?
In de eerste plaats wordt het Godsdienstig onderwijs
nagegaan; door de laagste klassen worden spreuken
en enkele verzen uit gezangen, of, in de eatholijke
scholen, ook gebeden opgezegd, terwijl in de hoogere
klassen een of ander hoofdstuk van den catechismus,
en, indien hierover is gecatechiseerd geworden, ook
de uitlegging van den Godsdicnstlceraar, juist zoo als
zij is vau builen geleerd, wordt opgezegd. Door de la-
gere klassen wordt dan nog gespeld, door de hoogere
gelezen, en de schoon - schriften door de lagere en
hoogere klassen vertoond; door de laatstgenoemde
wordt voorts iets opgeschreven, wat hun wordt voor-
gezegd, ten einde blijk te geven van hunne vorderin-
ringen in de spelling; er wordt gerekend en dan met
een gezang het examen besloten. Liep alles zonder
haperen af, gaven de leerlingen in alles blijken van
vaardigheid en geoefendheid, dan is het examen uit-
muntend uitgevallen en aan de Regering wordt een
verblijdend berigt over den uitslag van het schoolon-
derwijs toegezonden. Maar, hoe zeer worden zelfs de
Districts - Schoolopzieners daardoor niet misleid! Velen
zoeken zelven reeds geen meer verstandelijk onderwijs
te bevorderen en vergenoegen zich met werktuigelijke
geoefendheid en geschiktheid; terwijl vele anderen
niet bedenken, dat die vaardigheid niet onbepaald is,
maar dat de leerlingen de lessen gewoonlijk uit hun
leesboek reeds van buiten kennen, aan het schrijven