Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
ycrifigspersonc?i er steeds op uit om wetboeken en rege^
ringsbladen te lezen, en deze, even als weleer hun-
iien eateeliisinus, van buiten te leeren; doch, van hun
voormalig ouderwijs af buiten staat aan eenen enkelen
volzin de juiste beteekenis toe te keimen, komen zij
gestadig met zoodanige plaatsen voor den dag, welke
zij vermeeneu te kunnen gebruiken ter ondersteuning
van liunne tegenstrevingen, en als wapens tegen hun-
ne vermeende vijanden (1).
Van daar, dat er voorbeelden zijn, dat op verschil-
lende plaatsen leden van Gemeentebesturen hunnen
tijd zoek brengen met het lezen der wetten en re-
geringsbladen , en daardoor de waarneming van hun
beroep of bedrijf verwaarloozen en hunne welvaart op-
offeren aan de ijdele inbeelding van het regeren te
willen leeren.
Koevele ongerijmdheden en stellige nadeelen dikwerf
door zulk eene regeringzuchtige ijdelheid en eene
verkeerde uitlegging der wetten zijn veroorzaakt, zal
wel genoegzaam bekend zijn aan degenen, die in
hoogere regeringsbetrekkingen werkzaam zijn. Het is
overbodig bewijzen te leveren door het aanvoeren van
voorbeelden.
(1) Ook hiervan een enkel voorbeeld. liet Bestuur eener zekere
Stad, hetwelk zich allerlei belemmerende handelingen jegens
het Plaatselijk Schooltoezigt had veroorloofd, regtvaardigde
deszelfs tegen de bestaande verordeningen inloopend gedrag
met de aanmatigende verklaring: dal het Plaatselijke School-
toezigt aan het Stedelijk bestuur ondergeschikt was , nademaal
in het Staatsblad geschreven stond , dat die Commissie aan
hel Bestuur voordragten doen moet.