Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
—®— VII
Grundlage, eine Bedingung zur Herstellung der frülieren
Sittlichkeit und Wohlfohrt. Bayreuth und Hof, 1828. (1).
De denkbeeiden, in die geschriften voorgedragen,
scherven den VeHaler toe op eene belangwekkende loijze
te zijn opgenomen in het hierbij aangeboden werkje.
Of zijn vermoeden, dat eene overbrenging van hetzelve
eenige belangstelling bij ons Publiek zal kunnen ont-
moeten, gegrond is, zal de ondervinding leeren.
Meer dan éène tegenwerping wordt wel te gemoet ge-
zien, en welligt zal de eerste zijn de uitdrukking van
bevreetnding, dat het algemeetie en ook elders bruikbare
niet van hetgeen bepaaldelijk op Duitschland betrekking
heeft, is afgescheiden. Doch die bevreemding zal, hoopt
hij, verminderen, naarmate de beide volgende Stuk-
jes den aard van het Werk meer van nabij zullen doen
kennen. Des Vertalers bedoeling scheen énkel te kunnen
bereikt worden door de uitgave van het geheel, daar-
bij gerekend zelfs de beide Voorredenen. De goedgunstige
Lezer moge voorts, door vergelijking van hier en ginds,
door afscheiding van het voor ons Land minder bruik-
bare , tot liet vellen van een oordeel komen aangaande
het voordeel, dat voor ons Onderwijs- en Opvoedings-
wezen uit craser's schriften en denkbeelden zal kun-
nen getrokken worden.
Over de Vertaling zelve zal hij alleen dit aanmerken,
(1) Dit bock heeft tot MoUo de volgende woorden van
ANCiLLOif: Der Staat musz in Hinsicht des Unterrichts eine
positive Einwirkung haben; und in jeder Hinsicht der Er-
ziehung sich mit einer negativen Einwirkung begnügen. Je-
der Mensch ist auch mit dem besten Willen nicht immer im
Stande, den andern zu unterrichten.