Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
114
met verstand op te vatten, terwijl ze door het hart
niet worden vastgehouden.
Het sterkste bewijs hiervan leveren ons de vrome
kinderen in Italië, Spanje en Portugal. Bewijzen
van Duitsehe landen zullen wij derhalve onvermeld
laten: zij zullen den lezers wel van zelve voor de
aandacht komen.
§. 78.
Naar onze beschouwing, kan nu niet ontkend wor-
den, dat scholen, in welke een zoo zielloos onder-
rigt, als door ons is aangeduid , wordt gegeven, in zui-
ver monarchale landen, in welke de door de groote
omwenteling voortgebragte verleerde begrippen van reg-
ten van den mensch en zelfstandigheid eenmaal zijn
doorgedrongen, of slechts ongemeikt zijn ingeslopen,
voor de burgerlijke welvaart bij uitstek schadelijke
gevolgen hebben. Maar daaruit zou men ligtelijk ge-
neigd kunnen zijn af te leiden, dat in een constitu-
tioneel land de nadeden niet kunnen plaats vinden,
welke van zoodanige soort van onderwijs te vreezen zijn.
Wij moeten daarom onze beschouwing nog een wei-
nig op het openbare leven in die landen gerigt
houden.
79.
Onderscheidene AWsten hebben welwillend het prij-
zenswaardig en liefderijk oogmerk aan hunne onderda-
nen doen hoorea: If 'ij willen geen zuiver monarchale
regenten zijn (1), maar dc stem van ons voJk in het-
(1) Iloe heerlijk klinken ons nog de -woorden van onien
edelaardigen Koning in het oor, in Zijne Troonrede bij de
laatste opening van de vergadering der Slenden !