Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
112
vat, dewijl daarin dc op het oogenblik gangbare én
bij voorkeur geliefde woorden voorkomen (1).
Nademaal het lezen van dagbladen in Duitsehland
zoo zeer is toegenomen, dat zelFs het minst aanzienlij-
ke herbergje op het land cr een dagblad op nahou-
den moet, indien het zijne bezoekers, zoo al niet in
getal wil zien vermeerderen, dan ten minste trachten
wil die , welke hij heeft, te behouden j zoo moet
men in de aldaar plaats hebbende bijeenkomsten maar
eens acht geven op de gevoerd wordende gesprekken
en over eu weder gedaan wordende mededeelingen,
niet alleen van dagbladen - artikels, maar ook over de
redeneringen, welke die artikelen soms vergezellen.
Welke gevaarlijke verkeerdheid in de begripjicn, hoe
veel bedenkelijks in de gevolgtrekkingen moet hier
niet in de gemoederen opgewekt worden (2)? —
Maar, wanneer wij eenen blik werpen op hetgeen de
ondervinding ons ter beschouwing aanbiedt, welke
opruijingen tot tegenstreving aan hoogere bevelen en
kleinachting der overigheid, welke voornemens om
het betalen der belastingen te weigeren, als anders-
zins, zijn er dan in het burgerlijke leven niet de
droevige gevolgen van?
Hierbij ontstaan de valsche begrippen van grootheid
en moed dergenen, die zich, door het opzeggen van
(1) Pit zou door raenigTiiiilige geTallcn, door de onder-
binding aan de hand gegeven , kunnen bewezen worden.
^2) Het ware te wenschen, dat de Regeringen door on-
zijdige , vertrouwde personen hieroralrent konden ingeliclit wor-|
den; want in het bijzijn van personen , die ambten beklee-
den , heerscht in dergelijke kringen doorgaans stilzwijgendheid.