Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
iO.-)
ter oefening van het geheugen en het aauiecren van
eenige werktuigelijke bekwaamheden.
Want, wat zal het verstand, wat het doorzigt vau
den leerling voor zijn leven er bij winnen, wanneer
hij hoofdzakelijk wordt be/.ig gehouden en aangespoord,
oin letters op te noemen, of met eenen klank aan
te duiden, en, zoodra hij hiertoe in staat is, dezelve
tot lettergrepen en woorden zaraen te stellen, ten einde
door voortgezette oefening vlug te kunnen lezen ? Wat
voor nut zal li'j voor zijne onderrigting uit het schrij-
ven-leeren trekken, indien hij, in plaats van daarbij
vooral het zinrijke zijner taal te aanschouwen, tot niets
anders wordt aangespoord, dan voorgeteckende letters
en woorden na te schrijven, en door voortgezette oefe-
ning een schoon schrift te leeren maken ?
Dat bij zoodanig onderwijs aan het opwekken eu
oefenen van den geest evenmin als aan de vcrwanning
van het gemoed wordt gedacht, ja niet gedacht kan
worden, bewijzen de lees- en schrljfoefeniiigcn, welke
tot het onderwijs in die bekwaamheden worden ge-
bezigd.
Enkele letters, zinledige lettergrepen, en woorden,
die geene beteekenis hebben en voor de leerlingen
onverstaanbaar zijn, dienen tot stof voor de oefenin-
gen in die beide vakken.
Voorzeker is het eene ontmoedigende opmerking, dat
degenen, die zich met het schoolwezen oidedig hiel-
den , bij dezen geringen omvang van 't onderwijs niet
op het denkbeeld komen, dat de tecdere ziel des kinds
hierbij ligtelijk gedurende één jaar, en dikwerf ook wel
gedurende meerdere jaren, werktuigelijk gedrukt, geperst
en gedrongen wordt; terwijl het doel behoort te zij*!!, dezel-