Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
maaktheid — krachtens onze Godsdienst, Bij deze over-
eenstemmende onderstelling moet dus de vraag iil-
dus gesteld worden: Wat doen de scholen ter be-
vordering van de verstandsontwikkeling, van de dui-
delijker kennis van het phijsielie — wat ter levendi-
ge en vruchtbare kennis van het zedelijk - Godsdienstige
leven ?
Wanneer wij ons zelveu een voldoend antwoord op
deze vraag wenschen te geven, dau moeten wij onze
scholen verdeden naar gehing van het gezigtspunt,
hetwelk zij ons met opzigt tot hare uitwerkselen aan-
bieden, namelijk in de op het oude gebruik berustende
dogmatische — de nieuwere verlichtende en — de nieuw-
ste, de denkkracht oefenende scholen,
Wy zullen de eene na de andere in oogenschouw
nemen.
§. 73.
Wat zijn de vruchten van de scholen, die op het van
oudsher beslaande gebruik gevestigd zijn? Zoo als be-
kend is, leeren zij lezen, schrijven, rekenen en de
• Christelijke leering. Al haar streven, immers indien
de onderwijzer door den vereischten ijver is bezield,
is gerigt op het volgende doel: de leerling moet vaar-
dig leeren lezen, net en zindelijk en met inachtneming
van de regelen der spelling leeren schrijven, de vier
hoofdregelen der rekenkunst en de vijf of zes hoofdstuk-
ken van den cathechismus wèl magtig zijn en de laat-
ste zonder haperen kunnen opzeggen.
Duizenden van deze soort van scholen zijn er nog
in Duitschland aanwezig, in welke voor de verstands-
ontwikkeling niets wordt verrigt, en de jeugdige kin-
derlijke geest niet verder wordt bezig gehouden, dan