Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
103
de oorzaak van de bittere klagten, in zoo vele in' het
licht verschijnende geschriften aangeheven, dat de
Geestelijken zoo weinig opvoedkundige kundigheden be-
zitten, en dcsiiietterain als Schoolopzieners en S<;hoIar-
chen aangesteld worden, en van daar ook het hoofd-
zakelijke van die betrekking in het regeren — df>%eiv —
stellen. *
En hoe zal 't er nu, bij het aangevoerde gemis
cener regtstreeksche leiding en een regtstrecksch toe-
zigt, met de scholen zeiven uitzien? Dit zij bespaard
voor eene bijzondere overweging.
72.
Kaar aanleiding van de voorafgaande beschouwing,
hebben wij het gemis gevoeld van een duidelijk uit-
gedrukt beginsel, hetwelk nogtans voor de opperste
leiding en besturing van het schoolwezen zoo noodza-
kelijk is, en wij hebben later insgelijks het gemis ont-
dekt van een doeltreffend schooltoezigt bij de tusschen-
besturen.
Naar welke zienswijze zullen wij nu den toestand
der scholen zelve beooideelen ? Antwoord: Voorze-
ker in betrekking tot de w'lwerkselen van het on-
derwijs, aan welke wij reeds in het eerste gedeelte
dezer Verhandeling eenige opmerkzaamheid hebben ge-
schonken.
Indien er in de leiding van het schoolwezen nu al
een duidelijk uitged)uLt en vast beginsel gemist wordt,
zullen toch voorzeker alle staatslieden en onderwijzers
daarin met elkander overeenstemmen, dat door het
schoolonderwijs het verstand behoort opgewekt en ver-
heven te worden tol de kennis van het ware leven
met betrekking tot physieke welvaart en zedelijke vol-