Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
sten tijd in verschillende landen is aangeheven over
de verbetering van het schoolwezen, terwijl het rui-
mere toestaan vaa geldmiddelen ten behoeve der scho-
len, het verbeterde bestaan der otiderwljzers, het
bouwen van prachtige schoollocalen wordt aangeprezen,
doch zonder daarbij iets aangaande de iawendïge ver-
betering te laten hooren.
Voorzeker verdienen Vorsten en Staatsdienaars het,
dat zulke vorstelijke bewijzen van vadeilijke zorg luide
worden 'geroemd en geprezea; maar op de mannen
van het onderwijs, die zich in dit aanprijzen zoo zeer
beijveren, en daarbij met geen enkel woord van aan-
beveling, of met geen' enkelen wenseh, van de in-
wendige verbetering gewag maken, vindt de opmer-
king van den wijzen socr\tes hare toepassing: » Het
is enkel hezorgdJieid voor het welvaren van het ligchaam^
en zorgeloosheid voor het gezonde leven van den geest.^^
Men mag de heerlijkste schoollocalen in genoegzamen
getale tot stand brengenj men mag de onbekrompenste
bezoldigingen voor de onderwijzers verkrijgen (1)^ men
raag het strengste toezigt op het nakomen der school-
verordeningen van de zijde der onderwyzers en ouders
aanbevelen: indien niet het inwendige, het onderwijs
voor het leven, daarbij voornamelijk wordt in acht
(1) De {genoemde Tcrrigtin-en blijven te allen tijde de wel-
dadi(;ste groodskf^en Toor de verbetering -von het schoolwezen;
doch indien men dezelve niet als middel ter bereiking van
hel doel bezigt, kunnen zij bij dengenen, voor vfien zij Le-
sterad z\}u, nog gevolgen te ween; brengen, die voor het
doel schadelijk zijn. De onderwijzers, die het innerlijke leven
van het schoolwezen niet kennen en niet trachten te bevorde-