Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
III
en geeft, en daardoor dikwerf niet alleen voor den leer-
ling het aannemen van zijn onderwijs moeijelijk maakt,
maar dat deszelfs invloed op het leven geheel wordt
verijdeld (1).
67.
De onkunde der oude \v zers en der leermeesters
Tan onderwijzers in dc kweel scholen ten aanzien van
het gemis eener bepaling opzigtelijk de wijze, waarop
het onderwijs behoort ingerigt en gegeven te worden,
k(»nU wel het meest in het oog loopend voor deu dag
bij de omstaiidiglïeid, dat velen de methode van ou-
derwijs nagenoeg uitsluitend achten gelegen te zijn in de
wijze van lezen en schrijven te leeren, en uit dien
hoofde ieder, wijl de een of de arider eene meer
vooi'declige meeut te hebben uitgedacht of gevonden,
zijne manier van handelen aan den ander' opdringt,
waatlegen deze zich we^ler verzet, in den waan verkee-
rende, dat hij met zijiief eigene veel beter tot zijn
doel geraakt.
Welk begrip zal men zich nu wel vormen van het
doorzigt dergeuen, die iu hunne onderwijs - jd.innen
vooi-schrijven, dat men alle (?/) methoden van onder-
wijs behoort te ouderwijzen; als of er onderscheidene
methoden van onderwijs mogelijk zijn! Wat moet men
eerst denken, als men verneemt, dat er zelfs gespro-
ken wordt van bijzondere en onderscheidene methoden
— voor afzonderlijke onderwerpen van onderwijs!
9
(1) Dit verteerde ea schadelijke oaderwijs moet noodzakelijk
worden bevorderd, wanneer men den onderwijzers de bekend-
heid met onderscheidene methoden bijbrengt.