Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
goed te leeren kennen. God zelf noodigt ons
uit, het boek der natuur te lezen: «Aanschouwt,
zegt Hij , de vogelen des hemels, dat ze niet
zaaien, noch maaien, noch in schuren verga-
deren ; en uw hemelsche Vader voedt ze toch________' %
Beschouwt de leliën des velds, hoe ze groeien:
zij arbeiden niet, zij spinnen niet; en Ik zeg
u, dat zelfs Salomon in al zijne heerlijkheid
niet gekleed was , gelijk ééne van deze."
De brave menschen van alle tijden hebben
gaarne in dit groote boek van God gelezen.
Door die lezing werden zij opgewekt, om God te
verheerlijken , Hem te vreezen en te beminnen.
Koning David riep uit, als hij de schepselen
beschouwde : « Moe groot zijn uwe werken, o
Heer ! Alles hebt Gij met wijsheid geschapen."
In de ' volgende bladzijden willen wij samen
in het groote boek der natuur gaan lezen; niet
alleen om den geest met kennis te verrijken,
maar ook om het hart zijn voedsel te geven.
^Yij zullen ons niet tevreden stellen met de
letters of woorden van het groote boek te ken-
nen , wij zullen ons tevens beijveren den zin
er van te vatten en Gods grootheid en onze
nietigheid te erkennen.
Ik sluit deze les met den wensch, dat,
jeugdige lezers, bij het gebruiken van dit boek
uwe harten zullen kloppen van eerbied, liefde
en dankbaarheid jegens den Schepper. Moge