Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
De koHieboom kan G tot 7 meter hoog wor-
den. Gewoonhjk groeit hij echter als een struik
op, wijl uit den wortel dikwijls meer dan één
stam opschiet, of omdat de hoofdstam zich aan-
stonds boven den grond verdeelt. De struiken
worden dan 2 tot 3 meter hoog.
De kollieboom heeft om goed te groeien een
warm klimaat noodig. Overmatige hitte kan
hij nochtans niet verdragen; in heete gewesten
plant men hem daarom in de schaduw van
andere boomen.
Zijne schors is bruinachtig grauw van kleur,
het hout lichtgeel
Zijne bladeren zijn aan den bovenkant don-
kergroen en glanzend, aan de onderzijde hcht-
groen en dof. Zij staan tegenover elkaar aan
de talrijke takken, die in horizontale richting
uit den stam komen en eene piramide vormen.
Zij zijn het geheele jaar door gi^oen.
De kolïiestruik draagt tezelfder tijd bloesem,
onrijpe en rijpe vruchten. Men oogst tweemaal
per jaar; blijft de regen wat languit, dan heeft
men soms drie kleinere oogsten.
De voornaamste oogsttijd is October. (lemid-
deld levert iedere struik jaarlijks twee pond
koflie.
De bloesem der koffie is wit en heeft een
aangenamen geur; iedere bloem bloeit slechts
18 tot 24 uren. Ten tijde van den bloei levert