Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
18. Dranken.
Het water is de gezondste drank. Het is
echter niet de eenige. In deze les willen wij
de aandacht vestigen op eenige planten, die de
meest bekende dranken verschallen.
Wij beginnen met de kolfie , wijl deze een
geliefkoosde drank is van meer dan 100 milli-
oen menschen. Ons werelddeel alleen gebruikt
daarvoor jaarlijks 'i.'jO millioen KCl. koffieboo-
nen. Wat een verschil met drie eeuwen terug!
Voor 300 jaren was de koflie in Europa onbe-
kend en tegenwoordig dampt de koffiekan in
ieder huis en is een aangename drank. Kene
kop warme koffie is eene verkwikking voor hein
die werkt, of aan koude lijdt.
Abessinit' in Afrika is het vaderland van den
kollieboom, maar hij groeit thans in alle warme
gewesten. " De beste koffie komt uit Arabië.
In het jaar 1710 werden de eerste koffiestrui-
ken in onze Oost-fndische bezittingen geplant
en anderhalve eeuw later telde .Tava reeds 225
millioen struiken.
De koflieteelt op Java is eene rijke bron van
inkomsten voor ons land. De inlander moet
de koffie aan de regeering leveren tegen /' 15
l)er pikol. (01% KG.) De Handelmaatschappij
brengt die naar Nederland; op de veihngen te
Amsterdam en Rotterdam wordt de koffie voor
de regeering verkocht.