Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
namen der gewassen op te noemen, welke God
ons tot spijs schenkt en gij zult inzien, dat
O. L. Heer niet karig geweest is.
Het meest algemeene voedsel der menschen,
voor zooverre het de planten betreft, zijn tegen-
woordig aardappelen, brood en rijst. Het zijn
ook juist die spijzen, welke ons nimmer tegen-
staan , welke altijd weder met graagte worden
gebruikt. De aardappel is afkomstig uit Ame-
rika en werd door een Engelschman, Frans
Drake, die eene reis om de wereld deed, in
1580 in Europa bekend gemaakt. Hij bracht
eenige knollen van die plant mede. Gedurende
eene eeuw werden zij echter slechts uit hef-
hebberij in tuinen aangekweekt. Karei van
Sluis bracht ze naar ons land over, doch lang
nog bleven de voedzame eigenschappen der
aardappelen onbekend. Eenige lersche Kar-
thuizermonniken, die in 1G20 naar deze streken
kwamen, om de vervolging te ontgaan, leer-
den onzen voorouders de aardappelen als voed-
sel gebruiken. Langzamerhand begon men ze
algemeen te verbouwen en vormden zij den
hoofdschotel aan den middagdisch.
Tot 1845 had men nimmer bederf in de
aardappelen gezien. In genoemd jaar vertoon-
de zich voor het eerst de onbekende ziekte,
die behalve de andere deelen der plant, ook
den knol aantast en geheel verteert. Sedert
B. N. 6