Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
grootste der uitgehouwen ruimten is 2050 M.
lang en 880 M. breed, leder werkman moet
dagelijks 8 uren in de mijn arbeiden. Den
overigen tijd brengt hij daarbuiten door.
Van alle landen van Europa levert Duitsch-
land de grootste hoeveelheid mijnzout; Spanje
en Portugal het meeste zeezout. Het gezamen-
lijk bedrag aan zout in ons werelddeel is jaarlijks
gemiddeld 64 millioen centenaars. (*) Letten
wij op den onuitputtelijken zoutrijkdom, dan
zullen wij ons ten minste een zwak denkbeeld
kunnen vormen van den voorraad, welken God
in zijne magazijnen voor ons heeft opgestapeld.
Het zeezout verkrijgen wij door uitdamping
van het zeewater. Onze streken zijn uithoofde
der noordelijke hgging minder geschikt tot het
winnen van zeezout; de groote hoeveelheid
brandstof, daartoe noodig , zou het werk te
kostbaar maken ; meer zuidelijk gelegen landen,
b.v. Spanje en Italië, hebben in de felle zonne-
hitte een goedkoop verdampingsmiddel. Daar
vindt men op vele plaatsen aan de zeekusten
uitgestrekte, ondiepe bakken, die men zonder
moeite kan laten volloopen. Door de hitte der
zon verdampt het water, en de zoutdeelen, ver-
mengd met gips, kalk en andere stollen, blij-
(*) Het Eltonmeox in Rusland, eenige uren ten Zuiden van Saratov,
groot 4 vierkante mijlen en slechts 3 ä 4 voet diep, levert ieder
jaar ruim 2 millioen centenaars zout.