Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
wortels giet. De bladeren verschrompelen en
weldra sterft hij.
Wij gebruiken het zout niet enkel bij het
bereiden der spijzen, maar ook als bederfwe-
rend middel tot het bewaren van vleesch en
groenten. Gods vaderlijke Voorzienigheid heeft
het onontbeerlijke zout door de geheele natuur
verspreid. Deels gaf Hij het ons in vasten
toestand als steenzout in den grond, deels op-
gelost in het zeewater en in vele bronnen. In
sommige streken der aarde wordt het in kleine
stukjes op den grond gevonden. Wij noemen
dat steppenzout. (*) Het winnen van zout uit
zeewater en vooral het delven van het steen-
zout in de mijnen verschaft duizenden hun
dagelijksch brood. Verschillende landen bezit-
ten hunne mijnen of zoutbronnen, andere heb-
ben hunne zoutpannen aan de zeekust.
De meest beroemde zoutmijn is die van
Wiehczka in Gahcië aan den noordelijken voet
der Karpathen. Van het jaar 1240 tot heden
leverde zij meer dan 5G0 millioen centenaars
(van 50 KG.) zout. In onze dagen is de op-
brengst ieder jaar meer dan een millioen cen-
tenaars. De mijn is bijna 530 meter diep en
daalt 88 il. beneden den spiegel der zee. De
{•) Do geheele streek oostwaarts van Galicië tot de Kaspische
zee en verder tot Midden-Azië is rijk aan steppeniout.