Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
15. Het Zout.
Wij bereiden onze spijzen met zout, niet alleen
om den smaak te streelen, maar vooral ook,
omdat zulks voor de gezondheid noodig is.
ilet zout is bijna even noodzakelijk als de lucht,
hoewel men eenigen tijd zonder het minste zout
kan leven. Bij gemis van alle zout begint de
mensch te kwijnen en sterft hij na korten tijd.
Ook de dieren hebben behoefte aan dit heilzame
geschenk van den Schepper. Zij vinden het in
verschillende planten en vele stollen. Scha-
pen , welke eenigen tijd in den stal waren
O] )gesloten, wierpen zich als het ware op de
bremplanten, waarin zij het zout vinden. De
wilde dieren likken met graagte aan zoutachtig
gesteente, dat op hun weg ligt. De woeste
buffels (*) der Amerikaansche wouden, verlaten
de bosschen, welke zij bewonen, en begeven
zich naar de zilte oevers van de iNIissouri,
waar de jager op hen loert. Voor sommige
dieren, vooral lagere diersoorten, werkt het
echter als vergif. Bestrooit men eene landslak
met zout, dan sterft zij spoedig. De kikvorsch
kan in zout water niet leven. Ook een boom
begint te kwijnen, als men pekel aan zijne
(*) Door de voortdurende jachten der Roodhuiden en vooral
door die der Blanken zijn de buffels bijna geheel verdwenen. Hun
aantal bedraagt nog slechts weinige honderden.