Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
stukken van allerlei afmeting gegoten en daar-
na verwerkt.
Wij kennen tot heden 45 verschillende me-
talen. Sommige. dezer roesten, dat wil zeggen :
zij verteren langzamerhand door de zuurstof
der lucht, die er op werkt. Wij noemen ze
onedele metalen. Andere roesten niet en heeten
daarom edele metalen. De onedele zijn verre-
weg van het grootste nut voor den mensch.
Zij zijn onontbeerlijk. Tot de onedele me-
talen behooren: ijzer, koper, tin, lood, enz.
Onze gereedschappen , woningen , wapenen ,
vervoermiddelen, enz. getuigen van het veel-
vuldig gebruik der onedele metalen.
liet gezamenlijke ijzer, dat de mijnen ieder
jaar leveren, wordt geschat op eene waarde
van 2000 millioen gulden.
De jaarlijksche opbrengst aan goud is om-
streeks 220 millioen gulden. Ruim de helft
dezer som brengen de mijnen aan zilver op.
Deze edele metalen worden gedeeltelijk tot geld
gemunt, gedeeltelijk tot sieraden verwerkt.
Nog andere schatten bevat de aarde. Zij be-
sluit evenals de zee eene onberekenbare hoe-
veelheid zout in zich. Herinner u ook de bron-
nen , die voortdurend eene goedkoope en daar-
om zeer kostelijke brandstof verschaffen in pe-
troleum of bronolie. Alleen de bronnen van
Amerika leveren jaarlijks meer dan 4 millioen
vaten.