Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
de voorwerpen , gebouwen of personen , langs
welke dat overspringen plaats heeft, getroffen.
Van al de verschijnselen, welke wij in den
dampkring waarnemen, is er geen zoo indruk-
wekkend en grootsch als het onweder. Door-
gaans wordt het voorafgegaan van eene zoele
en drukkende warmte; weldra ontdekt men
aan den hemel eenige grauwe wolken, die met
een eigenaardigen rand geteekend zijn. Haar
aantal wordt spoedig grooter, zij pakken zich
meer en meer samen en weldra is geheel het
uitspansel aan ons oog onttrokken. Eene plech-
tige stilte heerscht alom; op vele plaatsen
noodigt eene brave huismoeder hare kinderen
en dienstboden uit tot het gebed; men bespren-
kelt ramen en kamers met wijwater en steekt
eene gewijde kaars aan, want het is God, die
over het onweder gebiedt en de ongelukken
kan afweren.
Daar verheft zich eensklaps een hevige wind,
het stof wordt omhoog gevoerd en de toppen
der boomen schudden geweldig. Een bliksem-
straal schiet uit de donkere, grauwe wolken en
een dof gerommel volgt. Thans schijnt het
teeken gegeven. Het hchten neemt meer en
meer toe; de slagen worden duidelijker en het
onweder is in zijne volle kracht. De ééne
bliksemstraal is al feller dan de andere; de
donder kraakt en knettert, de huizen dreunen.