Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
De electriciteit ontleent haren naam aan het
Grieksche woord electron , dat barnsteen betee-
kent. Deze stof heeft de zonderhnge eigenschap
dat zij, na eenige oogenbhkken met een wollen
of zijden lap gewreven te zijn, andere lichte
voorwerpen kan aantrekken. Ditzelfde neemt
men ook waar bij glas, lak, zwavel, enz.
Neem b.v. een stuk wit papier van eenige
c^I. breedte en laat dit bij het vuur goed dro-
gen. Leg vervolgens het papier op eene tafel
en wrijf het sterk met een stuk gom-elastiek.
Het gewreven papier kleeft nu min of meer aan
de tafel. Indien gij het wegneemt en dicht boven
sommige lichte voorwerpen, zooals veertjes,
zemelen of fijne stukjes papier houdt, zonder
die aan te raken, zullen zij naar het papier
springen. Neemt gij een goed droog lampe-
glas , dat met een wollen of zijden lap zeer
sterk gewreven is, en houdt gij er den kneukel
van uwe hand, of een stuk metaal tegen, dan
schieten er kleine vonken uit het glas, verge-
zeld van een zwak en knetterend geluid. Dit
alles is een gevolg van de electriciteit, die door
wrijving opgewekt werd. Wat deze vonk en
dat geluid in het klein zijn, is het onweder in
het groot. De bhksem is niets anders dan een
electrische vonk, die meestal uit eene wolk naar
een andere, soms ook van die wolk naar de
aarde overspringt. In dit laatste geval worden