Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
De sneeuw heeft echter ook haar nut. Zij
beschut de veldvruchten tegen de vorst. Zij
voert verschillende stolfen met zich , welke bij
dooi in de aarde dringen en de vruchtbaar-
heid van den grond vermeerderen. De sneeuw^
op de toppen der bergen matigt de hitte van
den zomer. Immers de warme winden strijken
langs de koude sneeuwtoppen en koelen mer-
kelijk af. Bij smelten voedt de sneeuw de rivieren
regelmatig.

13. Het Onweder.
De oude heidenen, die zeer weinig kennis
hadden van de werken des Scheppers, aanzagen
het onweder als een uitwerksel van de gram-
schap hunner afgoden; zij verbeeldden zich,
dat de bUksem door hen gesmeed en vervolgens
in dolle woede naar de aarde geslingerd werd,
om de menschen te straffen. Wij lachen met
dien onzin der heidenen, wijl wij den eenig
waren God kennen, die over de krachten der
natuur gebiedt.
De natuuronderzoekers leeren ons, dat het
onweder ontstaat door de werking van eene
kracht in de natuur, die door hen electriciteü
genoemd wordt. Vraagt men echter, wat elec-
triciteit is, dan kunnen zij hierop geen afdoend
antwoord geven.