Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
Eene sneeuwbui geeft niet zooveel water als
de regen. Veertien emmers sneeuw geven on-
geveer één emmer water.
In onze streken valt zelden eene dikke sneeuw-
laag. In bergstreken, b. v. op de Alpen in Zwit-
serland , worden dikwijls de huizen der berg-
dorpen onder de sneeuw begraven. In 1850
viel de sneeuw 15 M. hoog op den St. Ber-
nardsberg. De kloosterlingen, die daar woon-
den , moesten diepe loopgraven in de sneeuw
maken om uit hun klooster te komen.
Sneeuwstormen ontstaan als de buien van
een hevigen wind vergezeld zijn. Zij duren
dagen achtereen en richten groote verwoes-
tingen aan. Siberië heeft veel van sneeuwstor-
men te lijden. In 1827 kwamen bij zulk een
sneeuwstorm 280 000 paarden, 10 000 kameelen
en meer dan één milUoen schapen om.
Hebt gij ooit van lawinen of sneeuwstortin-
gen gehoord ?
De sneeuwmassa, die zich op de bergen heeft
opgehoopt, raakt door den wind of andere oor-
zaken los, stort naar beneden en wordt ieder
oogenblik grooter. Zij verbrijzelt boomen en
huizen, die op haren weg staan en stort met
ontzettend gedruisch in de dalen neer. Geheele
dorpen worden onder zulk een sneeuwhoop
begraven. Rivieren raken verstopt, treden bui-
ten hare oevers en overstroomen het land, waar
zij groote schade aanrichten.