Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
schapene in de natuur is eene weldaad Gods. Wij wilden
ons die weldaden één voor één in herinnering brengen. Elke
soort van schepselen maakten wij tot onderwerp onzer be-
schouwing en kozen daarna een enkel schepsel tot verdere
bespreking uit. Ons plan was, daarmede eene wijze van
behandelijtg aan te geven, die op de overige voorwerpen
van dezelfde soort kan worden toegepast.
De aanteekeningen en toepassingen onder eenige lessen zijn
eene vingerwijzing voor den onderwijz.er. Men kan ze bij
het lezen overslaan. Wij laten aan het oordeel van den
onderwijzer over, of, en in hoeverre de aangegeven stoffen
bij zijne leerlingen kunnen worden besproken en verklaard.
Achter het werkje geven wij een kort overzicht van de
Rijken der Natuur, voor zooverre wij zulks dienstig achten
voor sommige lagere scholen. Wij hebben dit overzicht zoo
trachten te bewerken, dat de leerlingen het zonder veel
moeite kunnen inemoriseeren.
Wij houden ons beleefdelijk aanbevolen voor gegronde op-
en aanmerkingen.
Tilburg, 21 Juni 1893.
Bij het bezorgen van deze tweede uitgave hebben wij een
ruim gebruik gemaakt van de op- en aanmerkingen, ons
wehvillend verstrekt door belangstellende collega's.
Wij bieden onzen arbeid opnieuw aan school en huisgezin
aan, in vertrouwen op de meerdere bruikbaarheid van het
boekje.
Tilburg, 6 Juni 1894.