Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
vloeien, want de Schepper gaf in zijne wijsheid
eene wet aan de vloeistolfen: zij zoeken altijd
de laatjste plaatsen op en trachten overal even
hoo(j te staan. Dit is ook het streven van het
water in den grond en in den put. Het water,
dat als regen uit den hemel valt, dringt, zoo-
als wij zagen, in de aarde, verzamelt zich
daar op vele plaatsen en vormt dan groote
aderen. Trelt men bij het boren of graven
zulk eene ader, dan ziet men het water dik-
wijls met kracht omhoog spuiten; de waterstraal
verheft zich, naar gelang van de hoogte der
streek, waar de ader ontstond. Eenige dezer
boorputten zijn beroemd, zoo om hunne diepte
als om de hoeveelheid water, welke zij geven.
Die te Urenelle bij Parijs leverde aan de hoofd-
stad dagelijks meer dan 2'A millioen liter water.
Deze put verloor zijne vroegere mildheid, toen
een tweede put op misschien te korten afstand
van den eersten geboord was. Deze tweede geeft
dagelijks aan Parijs 4 millioen liter water.
Tn 18()1 slaagde men er in, na jaren van
arbeid, een derden te boren, welke eene diepte
heeft van 560 meter en dagelijks 8 millioen
liter water geeft. De kosten van dezen put be-
liepen 1 millioen franken, maai- zijn water is
toereikend voor het huiselijk gebruik van de
geheele bevolking der hoofdstad, meer dan
twee millioen menschen.