Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
tot zes meter. Deze beweging heeft geregeld
om de 6 uren plaats (') en wordt door aantrek-
king van maan en zon veroorzaakt. Sedert haar
bestaan heeft de Schepper de zee aan die wet
onderworpen, en tot heden volbrengt zij dat
bevel, zonder eene nieuwe aanmaning te be-
hoeven. De bewegingen der zee zijn van groot
nut. Immers, als het zeewater geene beweging
had, zou het weldra de geheele wereld verpes-
ten. De wonderbare beweging der zee bracht
er den profeet van zelf toe, om God te loven,
want onmiddellijk op de woorden : « Wonder-
baar zijn de verheffingen der zee" laat hij vol-
gen , « wonderbaar is de Heer daarboven!"
11. Het Water.
Ten deele hebben wij reeds de noodzake-
lijkheid van het water leeren kennen: zonder
water kunnen de planten niet groeien, zon-
der planten de meeste dieren niet leven; en
zonder water, planten en dieren, zouden de
menschen zich noch spijs, noch drank kunnen
verschaffen. — Het water is voor de dieren de
eenige en voor de menschen de gezondste drank.
(*) Het getal 6 is niet juist, wijl de vloed iederen dag wat
later komt. De maan, van zooveel invloed op deze beweging der
zee, gaat immers iederen dag ook later door denzelfden meridiaan.
B. N. 4