Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
visscherij verschaft aan duizenden menschen
het dagehjksch brood.
De geleerden verbazen ons door hunne be-
rekeningen van de schatten, die de zee aan
zout bezit. Met dat zout, zeggen zij, zou men
al de landen der wereld ter hoogte van 000 M.
kunnen bedekken. Het winnen van zeezout
geeft wederom duizenden menschen hun onder-
houd.
Uit de schelpen der zeedieren branden ande-
ren de kalk, of zij vinden in de uitoefening
van spons- en parelvisscherij hunne nooddruft.
Vele volken hebben eene bron van welvaartin
den handel over zee. Zij maakt het verkeer
met de verwijderdste landen mogelijk en gemak-
kelijk.
Nog in een ander opzicht is zij onze aan-
dacht overwaard. De profeet heeft het reeds
in zijnen tijd gezegd: «Wonderbaar zijn de
verheOingen der zee." Hare wateren worden
immers door winden en stormen bewogen , en
tot hooge golven opgezweept; er zijn ook nog
stroomingen in de zee, die men wel eens bij
breede rivieren heeft vergeleken ; maar vooral
tweemaal in de 24 uren verheft zich het water
van den oceaan, om daarna weer te dalen.
Bij het fort Bath in ons land verschilt de water-
stand bij eb en vloed vier meter. In andere
deelen der wereld kent men vloeden van vijf