Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
velden. Ifangs de rivieren vinden wij steeds
onze vruchtbaarste streken.
Niet alle rivieren ontstaan uit het water, dat
op de bergen valt. Ook het regenwater, dat
in lagere streken neergevallen is, di'aagt bij
tot ontstaan van vele rivieren en beken. Het
regen- en sneeuwwater dringt namelijk gedeel-
telijk in den grond , in zand of steenlagen, of
wel het komt door tallooze kloven en spleten
in de diepte. Hier loopt het voort, totdat het
door klei- of ondoordringbare steenlagen wordt
tegengehouden. In de diepte vormt het water-
leidingen van aanzienlijke uitgestrektheid. Komt
zulke waterleiding aan lager gelegen gronden,
dan vindt het water gemakkelijk een weg over
dien grond. De plaats, waar het water uit den
bodem komt, noemen wij bron. Door de ver-
eeniging van het water uit eenige bronnen ont-
staan beken en rivieren.
Wat schatten bergt de zee niet in hare diep-
ten ! Wie berekent het getal der visschen,
der schaal- en schel] )dieren, die zij onderhoudt.
Jaarlijks worden millioenen haringen gevangen,
terwijl een nog grooter getal aan vele zee-
dieren tot voedsel dienen, en andere miUioenen
rustig in het water voortleven. En nu hebben
wij slechts ééne vischsoort genoemd. Het is
onmogelijk, ons zeiven een denkbeeld te maken
van den vischrijkdom , die de zee bevat. De