Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
kracht gedreven, haastte het zich de plaats te
verlaten, die het tot dan toe had ingenomen,
en waaruit God het verdreef. De Heer zelf
gaf aan het droge den naam van aarde en de
verzamelde wateren noemde Hij : zee.
Wij willen onze aandacht eenige oogenblikken
aan de zee schenken; het zal ons niet moeilijk
vallen in haar eene nieuwe en groote weldaad
van den Schepper te erkennen. God maakte
den oceaan tot eene schatkamer voor het ge-
heele menschdom.
Zonder de zee was onze aarde onbewoon-
baar. Zij is immers de bron van den regen ,
die de aarde vruchtbaar maakt. Dag en nacht
stijgen dampen uit haren schoot, en vormen
in de lucht de wolken, die op hare beurt door
den wind over de aarde worden verspreid. Wat
klagen de menschen niet, als de regen in den
zomer enkele weken uitblijft! Hoe dor en droog
staat alles dan op het veld! Maar wat zou er
van den oogst terecht komen, als de zee niet
bestond en het nooit regende ?
Er zouden ook geen rivieren zijn, die de wel-
vaart der volken bevorderen, als het niet regen-
de. Nu verzamelt zich het regenwater op de
bergen; ijs en sneeuw smelten en voeden het
kleine adertje, dat uit de bergspleet komt. Het'
daalt van de bergen, wordt dieper en breeder
en groeit aan tot eene rivier, den zegen onzer