Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
De Schepping. — Derde dag.
Maar God zeide: Dat de luateren , die onder
den hemel zijn, zich verzamelen op eene plaats,
en het droge te voorschijn kome. En het vjas
alzoo. En God noemde het droge: aarde, en
de verzatnelde wateren noemde Hij: zeeën. En
God zag dat het goed was. En Hij zeide: Dat
de aarde groen en zaadgevend gewas voortbrenge,
en vruchtboomen, die naar hunne soort vruchten
geven, en die in zich zeiven hun zaad hebben
op de aarde. En het was alzoo. En de aarde
bracht groeit en volgens zijne soort zaadgevend
gewas voort en vruchtdragend geboomte, dat
ieder yiaar zijn soort zaad droeg. En God zag,
dat het goed was. En er ivas een avond en een
morgen: de derde dag.
10. De Zee.
Gedurende de beide eerste dagen der schep-
ping lag de aarde geheel onder de wateren
bedolven; zij was alzoo nog ongeschikt, om
vruchten voort te brengen. Maar op den der-
den dag gebood God: « Dat het water onder
dm hemel op eene plaats te zamen vloeie en
het droge te voorschijn kome. En aanstonds
"geschiedde het." Nauwelijks had de Almachtige
zijnen wil te kennen gegeven, of het water
geraakte in beweging; door eene onzichtbare