Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
Naar gelang de afstand 34, 68, 102 M. is,
is de echf) één-, twee-, drieiettergrepig.
Men treft ook hier en daar gebouwen aan,
die met voordacht schijnen ingericht te zijn,
om het geluid naar één punt terug te kaatsen.
Fluistert men op eene bepaalde plaats, dan wordt
het in dat punt duidelijk gehoord, maar op
andere plaatsen niet. Zoo loopt binnen rondom
den koepel der St. Pieterskerk te Rome een
breede galerij. Wanneer zich daar twee per-
sonen recht tegenover elkander plaatsen op een
afstand van 30 >1., kan de eene zich fluiste-
rende met den anderen onderhouden, zelfs dan
nog, wanneer er beneden in de kerk een groot
gedruisch gemaakt wordt.
Andere gebouwen zijn zoo ingericht dat zij
het geluid versterken, liet merkwaardigste
gebouw van dezen aard was het zoogenaamde
Oor van Dioni/siuff, den tiran van Syracuse.
Het bestond uit eene grot, in de rots uitge-
houwen, die tot gevangenis diende. Wanneer
de tiran zich op eene bepaalde plaats bevond,
kon hij , zonder zelf gezien te worden, alles
hooren, wat de ongelukkigen met elkander
spraken.. ^len zegt, dat het zachtst uitge-
sproken woord naar luid spreken geleek en
dat niemand eenig gerucht kon maken, of
het werd aanstonds als een sterk gedruisch
overgebracht.
De eeuw, waarin wij leven, telt onder hare