Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
Ontmoet een klank op zijnen weg eenigen
tegenstand, doordat hij op een vast lichaam
stoot, dan wordt liet geluid teruggekaatst en op
deze wijze ontstaat een echo of weergalm. De
echo is niets anders dan de terugkaatsing van
een geluid , hetwelk tegen een muur of ander
hard voorwerp stoot. Meestal vindt men ze in
de nabijheid van huizen, bosschen, heuvels,
enz. De echo op de buitenplaats llofrust te
iNIuiderberg is zeer merkwaai'dig. Zij wordt
veroorzaakt door een elli])svormigen muur,
schijnt zeer diej) uit den grond te komen en
geelt met juistheid eenige woorden, ja gansche
volzinnen terug.
Somtijds lioort men den galm menigmaal
achtei'een, vooral in bergachtige sti'eken. Bij de
stad Coblentz aan den Rijn is een echo, die een
gesproken wooi'd tot zeventien maal herhaalt.
De bei-oernde weergalm van het kasteel van
Simonetta in Italië herhaalt den galm tot 40
maal. Dit herhalen heeft plaats, doordat de
omhggende bergen elkaar het geluid toewerpen.
Om een weergalm te kunnen hooren, moet
het terugkaatsend vof)rwerp ten minste :54 M.
verwijderd zijn. De klank doorloojit dan 08 ^f.
heen en terug. Daarvoor heeft hij het vijfde
van eene seconde noodig. Zooveel tijd is er ook
noodig om ééne lettergreej) verstaanbaar uit
te spreken.