Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
üe kracht van een geluid hangt af van de
meerdere of mindere trilling der geluidgevende
voorwerpen , en dus van de sterkte der lucht-
trilling, van den afstand van een geluidgevend
voorwerp en van de dichtheid der lucht. Een
geweer, dat men afschiet op den top van een
hoogen berg, geeft een zwakkeren knal, dan bij
losbranding aan den voet van den berg. Lucht-
reizigers , die zeer hoog met een ballon opstij-
gen, moeten daar boven zeer hard spreken, als
zij elkander willen verstaan.
Om een geluid voort te planten is er natuur-
lijk tijd noodig; nimmer zullen wij een klank
vernemen op hetzelfde oogenblik, dat hij ont-
staat. Ziet gij iemand op eenigen afstand van u
hout kappen, dan verneemt gij den slag der
bijl niet op het oogenblik, dat zij op het blok
neerkomt, maar een weinig later. Toch ontstond
het geluid op het oogenblik, dat de bijl het
hout ti'of. Schiet iemand des avonds op eenige
honderden passen van u een geweer in de
lucht af, dan ziet gij eerst het vuur en eenige
oogenblikken daarna hoort gij het schot.
])e snelheid, waarmede het geluid wordt
voortgeplant, is niet altijd dezelfde. Zij ver-
meerdert met den warmtegraad. Zij wordt
gewijzigd door de richting en de kracht van
den wind. Regenachtig of droog weer heeft
geen invloed op die snelheid. Zij is ook voor