Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
220
I. Afirdachtige delfstoffen zijn zulke, welke in het
water niet of moeilijk oplossen en onbrandbaar zijn. Hier-
toe behooren:
1. kalk: kalk, krijt j gips, marmer en albast.
2. klei: klei of potaarde, leem, pijpaarde, porselein, tripeL
3. kiezel: zand, kwarts , kiezel, edelgesteenten.
4. talk : speksteen , meerschuim.
IL Zoutachtige delfstoffen zijn zulke, die in het
water gemakkelijk oplossen , eenen zouten smaak hebben
en voor bederf bewaren.
Hiertoe behooren :
keukenzout, salpeter, aluin , soda , polasch , borax.
III. Brandbare delfstoffen zijn dezulke, die met of
zonder vlam verbranden.
Hiertoe behooren :
steenkQol, bruinkool, turf, ztcacel, barnsteen , phosphorus ^
aardhars , naphtha , petroleum.
IV. Metaalachlige delfstoffen hebben een bijzonde-
ren glans, zijn smeltbaar en ondoorschijnend.
Men verdeelt zo in edele, die niet roesten, en onedele y
die roesten.
Edele metalen: goud, zilver , platina, nikkel ^ — kwikzil-
ver (halfedel).
Onedele metalen : ijzer, koper, lood, tin , enz.
Men vindt de metalen gewoonlijk in ertsen, dat is met
andere stoffen verbonden.
Aluminium noemen wij licht metaal omdat het, in verge-
lijking met andere metalen, soortelijk veel lichter is. Het
is een bestanddeel van het leem.
V. Ltichtvormige delfstoffen. Onder deze verstaat
men de lucht, zuurstof, stikstof, koolwaterstof, koolzuur.
VI. Water, en dus ook ijs, sneeuw, enz. (minerale
■wateren).
-—---