Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
219

stok. Aan de rugzijde der bladen berinden zich de spoor-
houders. üit de sporen ontkiemen nieuwe planten.
2. Mossen zijn kleine planten zonder duidelijke wortels,
maar met zeer vele, kleine, schubvormige blaadjes. De
sporen worden in langgesteelde spoorhuisjes gevormd.
II. Zonder bladen.
Bij de bladlooze sporeplanten kan men geen wortel,
geen stengel en geen bladen onderscheiden. De geheele
plant bestaat uit eene gelijkvormige celmassa.
1. Korstmossen. Deze hebben een sthubachtige, loof-
vormige of struikachtige celmassa. Deze plantjes bedekken
op vele plaatsen allerlei boomstammen met een korst,
dio in drogen toestand groenachtig, in vochtigen toestand
lichtbruin is.
2. Zwammen. Deze planten leven ten koste van de rot-
tende stoffen, die in den vochtigen grond, waarop zij
tieren , voorkomen. Voor het opnemen en verwerken van
dit voedsel dienen de taliooze dunne draden, welke de
rottende stoffen in alle richtingen doorkruisen. Zij bestaan
uit een steel en een hoed, welke op den onderkant tus-
schen vele platen de sporen draagt. Eenige zijn eetbaar,
andere giftig of schadelijk.
3. Wieren, Schijnbaar bezitten deze planten een ver-
takten , met bladen begroeiden stengel. De ronde voor-
werpen , die er aan voorkomen, doen ona aan vruchten
denken. In werkelijkheid verschillen deze zoogenaamde
stengels, bladen en vruchten niet en geeft men ze den
gemeenschappelijken naam van „loof." De sporen ontstaan
op verschillende wijzen. Bij eenige geschiedt de vermenig-
vuldiging door celdeeling.
Overzicht over de Delfstoffen.
Men onderscheidt bij de delfstoffen: aardachtige, zout-
achtige , brandbare, metaalachtige , luchtoormige delfatofl'en en
water.