Boekgegevens
Titel: Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-Weeshuis, 1894
2e, verb. dr; Oorspr. uitg.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1834
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204331
Onderwerp: Biologie: natuurlijke historie
Trefwoord: Natuurlijke historie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het boek der natuur: natuurkundig leesboek voor scholen en huisgezinnen
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
alle lichtstralen door een lichaam in dezelfde
maat teruggekaatst, dan zien wij dit voorwerp
als wit.
Alle lichamen, die geen eigen licht hebben,
zijn in het duister zwart. Zij kunnen dan geen
licht terugkaatsen, wijl zij geen licht ontvan-
gen. Lichamen, die alleen de blauwe of enkel
de groene stralen terugkaatsen, zijn voor ons
oog blauw of groen, en zoo met alle kleuren.
Door het ééne woord: « Dat het licht zij" gaf
God aan het Ucht ook de wonderbare eigen-
schap, om ieder lichaam zijne kleur te schenken.
Hoe eentonig zou de geheele natuur zijn, in-
dien alle voorwerpen dezelfde kleur hadden.
Hoe onaangenaam zou het gezicht zijn van die
tallooze menigte dieren, planten en gesteenten,
welke thans ons oog door hunne onderschei-
den kleuren vervroolijken. Zeer vele lichamen
zouden zonder die verscheidenheid van kleur
uiterst moeilijk van elkaar te onderscheiden
zijn. Waarlijk, God is goed voor de menschen,
zijne dierbare kinderen.
Aanteekening. 1° De morgen- en avondschemering
vinden hare verklaring in de terugkaatsing van het licht.
Schemering is de langzame overgang tuBBchen het licht
van den dag en het duister van den nacht, of omgekeerd.
Is de zon beneden den horizon, dan kannen wij hare
stralen niet meer rechtstreeks ontvangen, maar zij gaan
nog wel door de lucht. De luchtdeeltjes kaatsen de stra-
len terug, zoodat wij een weinig licht gewaar worden.